‘Βόδι με ρόδες. Μεγάλη Ελλάδα. Αρχαϊκή εποχή (;)’

ancient greek clay toy - αρχαίο πήλινο παιχνίδι πάνω σε ρόδες

Greektoys.org (c) Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: