‘Σβούρες. Ελλάδα. Ελληνιστική περίοδος’

Ancient greek toys made with clay - αρχαία ελληνικά παιχνίδια

Greektoys.org (c) Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: