‘Πήλινο γουρουνάκι’

αρχαία πέπα το γουρουνάκι

Απουλία. 4ος-2ος αι. π.Χ. Αρχαιολογικο του Μιλάνο

Educational purposes only. Photo by Greektoys

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: