‘γυναικείο ειδώλιο. 7ος αι. π.Χ Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο’

Ancient greek toys made with clay - αρχαία ελληνικά παιχνίδια

γυναικείο ειδώλιο. 7ος αι. π.Χ Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

copyright Εθνικό αρχαιολογικό μουσείο.
Χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: